o Nás

Otvárame nové plavecké kurzy pre deti od 5,5 roka, obsadzujeme kurzy na Máj 2024, môžete sa prihlasovať cez email alebo na tel.č.!!!


Kurzy vedie kvalifikovaný inštruktor s plaveckou licenciou. Výhodou individuálnych kurzov je osobitný prístup k plavcovi. Prihlášky prijímame počas celého roku.Možnosť zvoliť si termín jednotlivých lekcií po dohode s inštruktorom.


Ponúkame aj plavecké kurzy vo Zvolene pre školy a škôlky (pre viac info nás kontaktujte)Plávanie je dôležité pre rozvoj dieťaťa

"Plávanie" detí sa veľmi často zamieňa za plávanie v pravom slovnom význame. Správne, odborne vedené "plávanie" detí, nemá nič spoločné s plaveckým výcvikom a preto ho nemožno pod klasické plávanie ani radiť. "Plávanie" detí rešpektuje hlavne zdravotné aspekty vplyvu vodného prostredia na organizmus a preto sa niekde objavuje aj v spojení s termínom hydroterapia. Popredný odborník na "plávanie" malých detí, Reiner Cherek, definuje ako dôležité oblasti vplyvu na dieťa návyk na vodné prostredie (nie ponáraním), rozvoj zmyslového a motorického vnímania, rozvoj osobnosti a popisuje význam vplyvu vodného prostredia pre hendikepované deti a ich integráciu v spoločnosti, prostredníctvom programov kolektívneho "plávania" postihnutých detí so zdravými. Rovnako popisuje všeobecne známe vplyvy na obehové systémy, sociálne správanie, psychomotorický vývoj... Správne vedené kurzy pod odborným dozorom tak prispievajú k zdravým citovým väzbám v rodine a zlepšujú celkové prospievanie detí a ich schopnosť uplatniť sa. Platí, že "plávajúce" deti sú zdravšie, odolnejšie, šikovnejšie, priebojnejšie, schopnejšie, než deti, ktoré takéto programy neabsolvujú.