Plávanie je dôležité pre rozvoj dieťaťa

"Plávanie" detí sa veľmi často zamieňa za plávanie v pravom slovnom význame. Správne, odborne vedené "plávanie" detí, nemá nič spoločné s plaveckým výcvikom a preto ho nemožno pod klasické plávanie ani radiť. "Plávanie" detí rešpektuje hlavne zdravotné aspekty vplyvu vodného prostredia na organizmus a preto sa niekde objavuje aj v spojení s termínom hydroterapia. Popredný odborník na "plávanie" malých detí, Reiner Cherek, definuje ako dôležité oblasti vplyvu na dieťa návyk na vodné prostredie (nie ponáraním), rozvoj zmyslového a motorického vnímania, rozvoj osobnosti a popisuje význam vplyvu vodného prostredia pre hendikepované deti a ich integráciu v spoločnosti, prostredníctvom programov kolektívneho "plávania" postihnutých detí so zdravými. Rovnako popisuje všeobecne známe vplyvy na obehové systémy, sociálne správanie, psychomotorický vývoj... Správne vedené kurzy pod odborným dozorom tak prispievajú k zdravým citovým väzbám v rodine a zlepšujú celkové prospievanie detí a ich schopnosť uplatniť sa. Platí, že "plávajúce" deti sú zdravšie, odolnejšie, šikovnejšie, priebojnejšie, schopnejšie, než deti, ktoré takéto programy neabsolvujú.